Udtalelser

Dec. 2021.

Min mand og jeg er enige om, at terapiforløbet hos Tom har været en rigtig god oplevelse, som har haft positive indvirkninger på vores samliv. De voldsomme skænderier, som vi før havde dagligt, er der ikke ret mange af længere, og når de alligevel opstår, er det blevet muligt for os ofte at slippe forsvaret og i stedet mærke den underliggende smerte og at kommunikere den til hinanden.

På den måde ender et påbegyndt skænderi ud i en større forståelse, ømhed og omsorg for hinanden, og vi har derigennem opnået en større ro og balance i vores forhold.
Terapien har ført til, at vi bedre kan se hinanden, som de personer vi er, og at vi kan se os selv mere realistisk. Vi har ikke længere behov for at give hinanden skylden for, at vores forhold og vores liv er gået, som det er, fordi vi kan se, at vores problemer stammer fra barndommen og at vi på hver vores måde var dysfunktionelle, længe før vi mødte hinanden. Ud fra det perspektiv er vi i stedet glade for, at vi mødte hinanden, og taknemmelige for den store følelse af samhørighed og alle de varme, positive og indholdsrige oplevelser, som vi har haft sammen og som har gjort vores liv værd at leve på trods af de mange problemer, vi hver især har.
Vi har længe gerne villet forstå og løse de voldsomme daglige konflikter, men det er først med Toms indfølende intervention, at det er blevet muligt at ændre den destruktive dynamik og få en større forståelse af, hvordan det hele hænger sammen. Vi har oplevet Tom som en meget empatisk og imødekommende terapeut med en høj grad af fleksibilitet og med en rigtig fin intuition i forhold til at lede samtalen hen på det væsentlige og på den måde få de underliggende følelser frem. Det har også været en positiv erfaring at opleve, hvordan Tom uden problemer tager ansvar for, hvis han har begået en fejl, og han har derved bidraget til at gøre det lettere for os også at erkende og tage ansvar for vores fejl.
Vi er meget taknemmelige for de positive ændringer, som terapien har ført med sig.

Kh A og F

Maj. 2022.

Vi kontaktede Tom på et tidspunkt, hvor vi var flyttet fra hinanden og var i tvivl om, hvorvidt vi kunne fortsætte i vores ægteskab. Vi ønskede at vende den “sidste sten” og få hjælp og afklaring til at komme ud af den fastlåste situation, vi var endt i. Via terapien fik vi nye indsigter og en forståelse af vores “sår”, hvilket førte til en tilgivelse af hinanden og en ny åbning for en fælles fremtid. Vi lærte at kommunikere åbent og ærligt om vores sår, hvilket ledte til en indsigt på et dybt niveau, der bragte os tættere sammen med et ønske om at forsætte vores ægteskab. Vi følte os helt trygge ved Toms måde at facilitere processen på. Hans rolige og imødekommende facon vækker tillid og har klart hjulpet helingen på vej. Terapiformen og Tom får vores varmeste anbefalinger.

Gode hilsner fra os begge.