Parterapi

Den mytiske hårdknude metoden kortlægger jeres konfliktmønster med udgangspunkt i jeres opvækst, og tidlige oplevelser, som har sat sig negativt, og som nu ubevidst udspilles mellem jer. De ubevidste dynamikker giver et gentagende konfliktmønster som kun de færreste selv formår at bryde. Dette efterlader jer i afmagt, frustration, vrede, bitterhed, sorg og i sidste ende, måske skilsmisse.

I vores opvækst udvikler vi alle strategier for at passe ind i vores omgivelser og få mest mulig kærlighed og accept. Selvom vores forældre elsker os, kommer de med en bagage fra deres opvækst, som i varierende grad, klæder dem på til at være kærlige og omsorgsfulde forældre. De oplevede også afvisning og svigt i deres barndom, og dette har stor betydning for, hvordan de formår at møde deres egne børn. Denne dynamik skaber senere konflikter i vores voksne kærlighedsrelationer.

Meget parterapi er for overfladisk til, i længden, virkelig at gøre en forskel. Denne fokuserer ofte kun på at blive bedre til at kommunikere og dette er sjældent nok. Hvis vi ikke får forløst de dybereliggende svigt og traumer, og kommer i kontakt med vores længsel efter at blive en større version af os selv, vil vi ofte falde tilbage til den gamle, uforløste, version igen.

Jytte Vikkelsøe beskriver i sin bog, hvordan den vi forelsker os i, dels har et forløsende og et krænkende aspekt. For at vi forelsker os i hinanden skal begge dele være til stede. Ud fra jeres barndomshistorie og nuværende konflikter, vil jeg vise jer, hvad jeres krænkende og forløsende aspekter er, og hvordan de er kilden til jeres dybeste udfordringer, længsel og største udviklingspotentiale. Du kan læse mere dybdegående om metoden på Jytte´s hjemmeside her.

Hvis I finder engagement, mod og vilje frem, kan forløbet give dyb transformation af jeres forhold. Det er både en nænsom og konfronterende terapiform, og hvis I er klar og parat til forandring, tør jeg godt love jer magi.

For at sikre en fælles forståelsesramme, anbefaler jeg, at I, inden forløbets start, læser eller hører Jytte´s bog ”Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte”.